AI Restoration Turkish Movies 1 (İSM Restoration Version)

Filmin dönemi itibariyle restorasyon işlemi dünyada sayılı teknolojik altyapıya sahip İstanbul Sinema Müzesi tarafından Yapay Zeka (AI) kullanılarak aşağıdaki adımlar ile günümüz kalitesine getirilmiştir: 2K One Light Tarama ile 2048x1556 (10bit Logaritmik RGB DPX) (Çizik, nokta, toz, flicker ve gürültülerin temizlenmesi) Stabilizasyon ile titremenin engellenerek güncel görüntü seviyesine getirilmesi Ses Tarama ile (35 mm, 17.5mm, 16mm Optik Manyetik ile Low Pass Filtreleri Dahil) temizlenmiştir. Color Grading ile Güncel renkler: Best Light sistemi üzerinden Her plan için ayrı renk düzeltimi (Scene by Scene Primary Color Grading) uygulanarak dönemin doğal renklerine yükseltilmiştir.